1: God dag, trevligt att träffas (FR 1) Ety?Nlukio
Utvärdering


Utvärdering före kursen

För att du själv ska få grepp om dina ambitioner och mål med denna kurs bör du svara på följande tre frågor och skicka dem till din lokala handledare.

 1. Varför vill du läsa franska?

  Berätta varför du tycker om språket och om det som motiverar dig att studera franska.

 2. Gör ett schema över hur du tänker arbeta!

  Ta fram din almanacka och sätt in ditt övriga schema när du tänker arbeta med franskan. Om du väljer att studera en modul per vecka ser du över hur många sessioner varje modul innefattar och reserverar således dagar med tider för varje session den veckan. Planera hela kursen, d.v.s. alla moduler, förrän du börjar så är det lättare att följa med under kursens gång. Vartefter du vet när du har dina fem närstudietillfällen rekommenderas att även dessa sätts in i ditt personliga schema. 

 3. Vad har du för förväntningar på kursen?

  Är detta din första nätkurs? Har du redan erfarenhet av att studera via nätet? Berätta vad du tror att kommer att hända under kursen och vad du önskar att skulle hända. Hurudana övningar och vilka metoder skulle du gärna använda och vad tror du att du kommer att kunna efter kursen.

Utvärdering efter kursen

För att reflektera över ditt eget arbete och för att på basen av dina erfarenheter kunna utveckla kursen bes du skriva om dina åsikter i följande frågor.

 1. Vad har varit bra/roligt/lärorikt med kursen?
 2. Vad har varit mindre bra/roligt/lärorikt med kursen?
 3. Vad skulle kunna förbättra problemen du nämnde i punkt 2?
 4. Hur har kontakten varit till din lokala handledare?
 5. Hur har kontakten till examinatorn varit?
 6. Hur har följande delområden i franska varit att lära sig via nätet? Sätt som nr 1 det som har varit svårast och nr 6 det som du tycker har varit lättast.

  Att förstå fransk text
  Att producera fransk text
  Att förstå franskt tal
  Att själv uttala/prata franska
  Att förstå grammatiken
  Att plugga grammatiken

 7. Skriv fritt negativa eller positiva saker som är viktiga för ledaren att veta och förstå.


TakaisinSeuraava

FRANSKA
Franska 1
Praktisk info
Studiemetoder
Före du börjar
Utvärdering
Modulschema
   
Pour le professeur
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI