1: God dag, trevligt att träffas (FR 1) Ety?Nlukio
Studiemetoder


Takten

Kursen är upplagd i sex moduler. Om du går i ett periodiserat gymnasium där en period består av sex veckor kan du således läsa en modul per vecka. Varje modul är uppdelad i tre till fyra sessioner som kan förliknas med antal tillfällen du sätter dig ner och jobbar under varje modul/vecka. Det rekommenderas att du ser över dessa sessioner och sätter in dem i någon form i ett schema så att du inte ska glömma bort någon session eller börja släntra efter och inte hinna med allt före provtillfället. Det totala antalet sessioner är 19 stycken. Varje session är i sin tur uppdelad i två till fem varierande delmoment:


– Écoutez et Parlez !

Dessa moment tränar hörförståelse och muntlig kommunikation. Som modell fungerar antingen övningar i DUSÖR eller bokens övningar som finns inbandade på kursens band/CD-skivor.

– Grammaire

Med dessa moment lär du dig och tränar grammatik. Grammatikintroduktionen kan finnas på DUSÖR och du själv ska komplettera bokens introduktioner eller så ges de rätta svaren till grammatikintroduktionerna i boken.


– Chapitre X

När du ska arbeta med en text märks detta ut med kapitlets namn och nummer. Du läser, översätter, studerar orden och gör relaterade övningar till kapitlen i boken.


– Exercices

Du kan även göra övningar som inte är direkt relaterade till grammatik eller kapitel i boken. Dessa övningar finns under momenten med namnet ”Exercices” = övningar.– Révision

Révision betyder ”repetition”. Vid dessa moment får du repetera olika former av strukturer för att du ska minnas dem bättre.


– Exercice de dépôt

Vid Exercice de dépôt ska du skriva och lämna in ett mindre arbete åt din lokala handledare för bedömning. Under kursens gång gör du tre stycken.


– Etudes locales

Detta moment kännetecknar närstudietillfällena. Vid dessa tillfällen tränas i huvudsak uttal men också hörförståelse tillsammans med examinatorn.


 – La clé de module X

Efter att du har slutfört en modul kan du korrigera dina egna fel genom att klicka på ”La clé de module X” = Facit till modul X. Var noga med att grundligt göra uppgifterna före du rättar. Om faciten visar något annat svar än vad du har, återgå då till kapitlet eller grammatikintroduktionen för att förstå varför svaret ska vara som det är och inte som du hade tänkt dig. Om du inte lyckas förstå – kontakta din lokala handledare.


Den lokala handledaren

Om frågor uppstår under dina studiesessioner som du inte lyckas lösa själv ombeds du kontakta din lokala handledare. Ni träffas regelbundet vid närstudietillfällen och kontaktar varandra när du lämnar in dina inlämningsuppgifter. Använd antingen dessa tillfällen eller skicka e-post på eget initiativ för att få svar på alla dina frågor. Undvik att gå vidare till nästa moment utan att förstå det föregående.


Hur läser jag på texterna?

När du ska lyssna på ett kapitel kan du först lyssna på hela stycket i sin helhet. Andra varvet stoppar du bandet/CD:n efter varje mening för att upprepa efter modellen. Ha som mål att låta så lik som möjligt den som talar på inbandningen. Missar du något ord eller uttryck upprepar du avlyssningen och härmar modellen på nytt.

När du ska översätta en text läser du en mening åt gången högt för dig själv. Översätt efter det meningen du just läste med hjälp av ordlistan. Fortsätt så systematiskt hela texten igenom. Om du stöter på ett ord du inte känner igen som inte finns i ordlistan har det högst antagligen förekommit i något av de tidigare styckena. Till din hjälp har du en fransk-svensk och svensk-fransk ordlista bak i textboken. För framtida bruk skulle det även vara bra att införskaffa ett ordlexikon.


Hur läser jag på ord till texterna?

När du läser på orden till kapitlen behöver du inte läsa de ord som finns under ”Écoutez” eftersom dessa är något ni tar upp vid närstudietillfällen. Dessa behöver du ej heller kunna till prov.

Börja med att läsa igenom alla ord högt ett varv med hjälp av de fonetiska tecknen som finns direkt intill ett ord. Täck sedan över de franska orden. Ta ett ord i gången och träna dig att stava dem genom att skriva dem på ett papper. Efter varje ord jämför du din stavning med det täckta ordet. Märk de ord du inte kunde eller stavade fel för att du sedan ska kunna återgå till dessa när du har gått igenom hela ordlistan. När du försökt stava alla ord repeterar du de märkta orden tills du kan dem och således kan märka av dem. När du har märkt av alla ord du först satte ett märke på har du på ett bevis på att du kan alla ord.


Hur läser jag på grammatiken?

Grammatiken presenteras i boken med luckor för att du själv ska komma på reglerna och således minnas dem bättre. Du får kontrollerat att du fyllt i luckorna rätt genom att se på modulens facit eller jämföra med grammatikprestationerna i DUSÖR. Efter att du har kompletterat grammatikregler är det viktigt att du studerar och memoriserar dem i stil med det sätt du läser på orden (se ovan). Var noga med att du förstår och kan en grammatikstruktur innan du går vidare till nästa eftersom dessa bygger på varandra. Bak i din arbetsbok finns en översikt över grammatiken som kan vara värt att läsa om du har svårt att förstå den grammatik som presenteras fram i boken eller på DUSÖR. Där finner du även en översikt över de regelbundna verben och hur de böjs men också de oregelbundna verben i alfabetisk ordning.


Egen repetition


I arbetsboken är det fritt fram att göra de övningar som inte tas upp över nätet eller tillsammans med din lokala handledare vid närstudietillfällena. Dessa övningar kan fungera som repetition för dig. Dessutom kan du repetera ytterligare genom att göra de repetitionsövningar som finns efter olika sektioner i din arbetsbok. Dessa är märkt med REVISION och hittas på sidorna 17, 72, 93–95 samt 110–115.   TakaisinSeuraava

FRANSKA
Franska 1
Praktisk info
Studiemetoder
Före du börjar
Utvärdering
Modulschema
   
Pour le professeur
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI