1: God dag, trevligt att träffas (FR 1) Ety?Nlukio

Module 2


Session 5 (cinq)

A. Chapitre 3 ; À la maison

 • Läs kapitel 3, sträcka under och lär dig följande uttryck.
  1. hem, hemma
  2. här är
  3. mittemot
  4. Laurences rum
  5. bredvid
  6. matsalen
 • Faites exercice 4 à la page 25 dans votre livre d’exercices.
 • Faites exercice 9 à la page 27 dans votre livre d’exercices.
 • Étudiez les mots de chapitre 3. (= Studera orden till stycke 3.)


B. Grammaire
 • Genitiv
   Genitiv (ägande) uttrycks med prepositionen de.
   Exemple: C’est la maison de Jacques. = Det är Jacques hem/hus.
   C’est le sac de Jakob. = Det är Jakobs väska.
   Märk att ordföljden är omvänd, dvs. det man äger kommer före ägaren. Glöm inte de mellan det man äger och ägaren.
   Träna genitiv här (för att se de rätta resultaten klicka på frågetecknet efter varje lucka)
 • Prepositioner
 • Fyll i luckorna på sidan 24 i din arbetsbok.


C. Révision (= repetition)

 • Faites exercice 10 à la page 28 dans votre livre d’exercices.
 • Faites exercice 11 à la page 28 dans votre livre d’exercices.


Session 6 (six)

A. Grammaire
 • Lär dig räkna till 20!
  • Lyssna på siffrorna på sidan 30 i din övningsbok och upprepa efter modellen. Öva stavningen!
  • Lyssna på övning 7 på sidan 34 i din övningsbok. Vilka siffror hör du?
  • Träna mera här.
 • Avoir = att ha
   Page 30 dans votre livre d’exercices.
   j’ai
   tu as
   il a
   elle a
   nous avons
   vous avez
   ils ont
   elles ont

   • Märk att je (=jag) förkortas till j’ framför ord som börjar på vokalljud!
   • Märk att med ålder använder man verbet avoir (=att ha) på franska och inte verbet être (= att vara) som på svenska.
   Example:
   J’ai dix-sept ans. = Jag är sjutton år.
   Mais tu as seize ans. = Men du är sexton år.

   • Fyll i luckorna på sidan 30 i din övningsbok.
   Träna på att böja avoir och repetera att böja être. Välj ”Les pronomes sujets avec être et avoir (1) och ”Les pronomes sujets avec être et avoir (2) i den vänstra balken under Unité 1. Skriv in rätt person i den första övningen och välj rätt person i skrollern i den andra övningen. (Se hur man ser sitt resultat, gör om övningen, ser de rätta alternativen.)


B. Chapitre 4; Dans la chambre de Jakob

 • Lyssna på kapitel 4 genom att stoppa bandet efter varje mening och upprepa efter.
 • Välj rätt eller fel alternativ i övning 1 sidan 32 i din övningsbok.
 • Gör dialogen i övning 4 sidan 33 skriftligt.


Session 7 (sept)

A. Chapitre 4 ; Dans la chambre de Jakob
 • Sträcka under följande uttryck i kapitel 4.
  1. flicka, ung flicka
  2. Hon heter Anna.
  3. Hur gammal är hon?
  4. Hon är nitton år.
  5. han heter Mika
  6. Han är åtta år.
  7. en tax
 • Étudiez les mots de chapitre 4. (= Studera orden till kapitel 4.)
 • Faites exercice 8d à la page 34 dans votre livre d’exercices.


B. Grammaire
 • Possessiva pronomen
     maskulinum femininum plural
   min, mitt, min mon ma mes
   din, ditt, dina ton ta tes
   han, hennes, sin, sitt, sina son sa ses
   vår, vårt, våra notre notre nos
   er, ert, era votre votre vos
   deras, sin, sitt, sina leur leur leurs

   Ett undantag från regeln är att de maskulina formerna mon, ton och son används framför de feminina ord som börjar med vokalljud för att underlätta uttalet.
   Example:
   une adresse mon adresse = min adress
   une amie ton amie = din väninna
   une histoire son histoire = hans/henns/sin historia

   Träna på possessiva pronomen här.Välj ”Les adjectifs possessifs” i den vänstra balken under Unité 3. Klicka på det rätta alternativet av possessiva pronomen.
   Gör följande övning. Printa gärna ut den om du har möjlighet
C. Exercice de dépôt (= inlämningsuppgift)
  Skicka åt kursens examinerande lärare en text om dig själv på franska. Berätta om dig själv, vad du heter, hur gammal du är (skriv med bokstäver) osv. Berätta samma saker om dina syskon, föräldrar och era husdjur. Skriv även om ditt hem och rummen ni har eller inte har i ert hus. Försök få med possessiva pronomen, siffror, verbena ”avoir” och ”être”, genitiv, bestämd och obestämd artikel.

  Bonne Chance ! = Lycka till!La clé de module 2


TakaisinSeuraava

FRANSKA
Franska 1
Praktisk info
Studiemetoder
Före du börjar
Utvärdering
Modulschema
   
Pour le professeur
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI