1: God dag, trevligt att träffas (FR 1) Ety?Nlukio

Bonjour!

Module (= modul) 1

Session 1 (un)

Session 2 (deux)Session 3 (trois)

  A. Grammaire

  Obestämd och bestämd artikel Länkat till följande:

    Maskulinum Femininum Plural
  Obestämd form un une des
  Bestämd form le, l’* la, l’* les
  *le och la förkortas till bara l’ framför ord som börjar på vokalljud.

  Övning med artiklar

  • Här kan du träna mera.
   Välj ”Les articles definit/indefinit” i den vänstra balken under ”Unité 1”. Skriv rätt obestämd artikel i den första luckan och rätt bestämd artikel i den andra luckan i varje mening. När du är klar ska du klicka på ”Vérifier” för att se ditt resultat. När du kollat vilka svar du hade rätt kan du göra om de felaktiga svaren genom att klicka på ”Refaire”. Sist kan du låta datorn visa de rätta svaren genom att klicka på ”Les réponses correctes”
  • Om du behöver träna mera kan du klicka här.
  • Läs och fyll i sidan 19 i din övningsbok.

  B. Chapitre 2; Au café de la gare

  • Studera orden på sidorna 12–13 i din textbok.
  • Översätt dialogen på sidorna 12–13 i din textbok.
  • Uttala dialogen efter bandet.


  C. Écoutez et parlez !
Session 4 (quatre)


La clé de module 1 ( = Facit till module 1 )TakaisinSeuraava

FRANSKA
Franska 1
Praktisk info
Studiemetoder
Före du börjar
Utvärdering
Modulschema
   
Pour le professeur
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI