1: God dag, trevligt att träffas (FR 1) Ety?Nlukio
Praktisk information


Målet med kursen

Målet med kursen är att du ska lära dig de grundläggande funktionerna som att hälsa, ta avsked och presentera dig själv på franska. Du övar på att berätta om dig själv samt att locka din samtalspartner till detsamma. Även familjen och människorelationer behandlas och du lär dig behärska enkla alldagliga situationer på franska. På egen hand och vid närstudietillfällen tränar du muntlig kommunikation, uttal och intonation.


Kursmaterial
  • Textbok : Sur le vif textes 1, Schildts förlag
  • Arbetsbok : Sur le vif exercices 1, Schildts förlag
  • Ett häfte att arbeta i
  • Banden eller CD:n till kursen
  • Ordlexikon (frivilligt)

Bedömning

Dina prestationer i inlämningsuppgifterna samt din aktivitet vid närstudietillfällen utgör grunden för bedömningen tillsammans med kursprovet som skrivs i slutet av kursen. 


Vad är närstudietillfällen?

Vid fem tillfällen under kursens gång träffar du din lokala handledare. Ett närstudietillfälle är mellan 1 och 2 timmar långt beroendes på din handledare. Vi d dessa tillfällen tränar du uttal, hörförståelse, intonation, och kommunikativa övningar. Tanken är också att du vid dessa tillfällen ska kunna få hjälp av din handledare om det uppstått frågor under tiden du arbetat på egen hand.  


Vad är inlämningsuppgifter?

Under kursen gång lämnar du in tre mindre skriftliga arbeten åt din lokala handledare vilka bedöms. Således uppmanas du att göra dessa med omsorg och vara noga med att lämna in dem i tid. Se även till att du märkt dem väl så att din handledare vet vad lämnar in.  TakaisinSeuraava

FRANSKA
Franska 1
Praktisk info
Studiemetoder
Före du börjar
Utvärdering
Modulschema
   
Pour le professeur
 
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI