FILOSOFI
Distansgymnasiet
Det filosofiska tänkandet gäller hela verkligheten, det gestaltar världens mångfald och människans verksamhet i den. Filosofins särdrag ligger i dess sätt att strukturera problemen begreppsligt, rationellt och i diskuterande form. Studierna i filosofi i gymnasiet skall stödja elevernas individuella utveckling och främja den allmänna förmågan till inlärning och reflektion som behövs i ett föränderligt och komplext samhälle. De temaområden som studeras i filosofin är nödvändiga för att man skall förstå kulturarvet och den nutida kulturen. 
FILOSOFINS KURSER
1. Introduktion i filosofiskt tänkande (FI 1)
2. Filosofisk etik (FI 2)
3. Kunskap och verklighet i filosofin (FI 3)
4. Samhällsfilosofi (FI 4)
UtbildningsstyrelsenDistansgymnasiet EDU.FI