Adjektiivien vertailuasteet

  
Positiivi Komparatiivi Superlatiivi
Tämä pallo on pieni. Tämä pallo on pienempi. Tämä pallo on pienin.
Tuo talo on iso. Tuo talo on vielä isompi. Tuo talo on kaikkein isoin.

Positiivi on adjektiivin perusmuoto. Se kertoo millainen jokin tai joku on.


Komparatiivi
Komparatiivin tunnus on -mpi. Kun komparatiivia taivutetaan eri sijamuodoissa, tunnus on -mpa / -mpä (partitiivissa, illatiivissa ja essiivissä) tai -mma / -mmä (muissa sijoissa).
    adjektiivin vartalo + -mpi -mma / -mmä + sijapääte
pieni piene- pienempi pienemmä-n
iso iso- isompi isomma-ssa
kaunis kaunii- kauniimpi kauniimma-lle
värikäs värikkää- värikkäämpi värikkäämmä-llä
onnellinen onnellise- onnellisempi onnellisemma-sta
iloinen iloise- iloisempi iloisempa-a

- Kaksitavuisten sanojen vartalon a ja ä vaihtuu e:ksi:
halpa halva- halvempi halvemma-lla
kylmä kylmä- kylmempi kylmemmä-ssä
vahva vahva- vahvempi vahvempa-an
	
poikkeukset:
hyvä parempi paremma-lle  
pitkä pitempi pitemmä-stä  
- Komparatiivin monikon tunnus on -mma / -mmä (nominatiivissa) -mpi (partitiivissa) 
illatiivissa, genetiivissä ja essiivissä) tai -mmi (muissa sijoissa)
pieni piene- pienemmät pienemmi-ssä
iso iso- isommat isompi-a
rikas rikkaa- rikkaammat rikkaampi-en
	 
Komparatiivin käyttö: 

- Komparatiivia käytetään verrattaessa kahta ihmistä, esinettä tai asiaa toisiinsa. 

Esimerkkejä: 

Virtasilla on isompi talo kuin Miettisillä.
Laura on lyhyempi kuin Jukka. 
Ostin sen halvemman hatun. 
Kalliimpi olisi ollut tyylikkäämpi. 
Kertoisitko asian vähän selvemmin. 
Haluaisin asua tilavammassa ja paremmassa asunnossa.
Liisa on nuorempi kuin Pekka. = Liisa on Pekkaa nuorempi.

- Komparatiivimuodon edessä voi olla jokin seuraavista sanoista vahvistamassa tai lieventämässä ilmaisua: 

paljon, vielä, vähän, ei yhtään 

Siellä oli paljon lämpimämpää kuin täällä. 
Voitko kuvitella, tentti oli vielä vaikeampi kuin viime kerralla. 
Riitta on vähän pitempi kuin Mari. 
Se kirja ei ole yhtään parempi kuin tämä kirja.

Superlatiivi 

- Superlatiivin tunnus on -in (nominatiivissa ja partitiivissa). 
Kun superlatiivia taivutetaan eri sijamuodoissa, tunnus on -impa / -impä 
(partitiivissa, illatiivissa ja essiivissä) tai - imma / -immä (muissa sijoissa)
 
    adjektiivin vartalo + in imma/immä + sijapääte
iso iso- isoin isoimma-lla
helppo helpo- helpoin helpoi-nta
      
- a, ä, ja e menevät pois superlatiivin tunnuksen edellä
halpa halva- halvin halvin-ta
vakava vakava- vakavin vakavimma-sta
kylmä kylmä- kylmin kylmimmä-ssä
pieni piene- pienin pienimpä-än
       
- i ja ii muuttuvat e:ksi
siisti siisti- siistein siisteimmä-llä
nätti näti- nätein näteimpä-nä
kaunis kaunii- kaunein kauneimma-ssa
       

- kahdesta samasta vokaalista toinen menee pois
rikas rikkaa- rikkain rikkain-ta
sairas sairaa- sairain sairaimma-lle
terve tervee- tervein terveimpä-nä
       

- poikkeukset:
hyvä paras parhaimma-lla  
pitkä pisin pisin-tä  
uusi uusin uusimma-ssa  
       

- Superlatiivin monikon tunnus on -imma / -immä (nominatiivissa) -impi (partitiivissa, genetiivissä, illatiivissa, essiivissä) tai -immi (muissa sijoissa)
iso iso- isoimmat isoimpi-a
vakava vakava- vakavimmat vakavimpi-en
siisti siisti- siisteimmät siisteimpi-in
rikas rikkaa- rikkaimmat rikkaimpi-na
terve tervee- terveimmät terveimmi-llä
       
paras   parhaimmat parhaimmi-ssa
pitkä   pisimmät pisimmi-lle
uusi   uusimmat uusimpa-an

	            
Superlatiivin käyttö: 

- Superlatiivia käytetään verrattaessa kolmea tai useampaa asiaa, esinettä tai ihmistä toisiinsa.

Mikä noista taloista on korkein?
Onkohan Suomi maailman kylmin maa.
Älä osta halvinta pyörää. 
Me asumme Suomen vanhimmassa kaupungissa, Turussa. 
Menimme syömään kaupungin kalleimpaan ravintolaan. 
Englannin kuningatar on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä.

- Superlatiivin edellä voi olla jokin seuraavista sanoista korostamassa ilmaisua: 
  kaikkein, maailman, toiseksi, kolmanneksi jne.

Hän on maailman vahvin mies
Hän on kaikkein paras juoksija, minkä olen nähnyt.
Lola on Universumin kolmanneksi kaunein.

Adverbien vertailuasteet

 
- Tapaa ilmaisevista sti-loppuisista adverbeista (miten?, millä tavalla?) 
voidaan muodostaa komparatiivi ja superlatiivi kuten adjektiiveista.
positiivi komparatiivi superlatiivi  
Lauri juoksee nopeasti. Pekka juoksee nopeammin. Jukka juoksee nopeimmin.  

Komparatiivi - Tapaa ilmaisevan adverbin komparatiivin tunnus on -mmin.
    adjektiivin vartalo + sti vartalo + mmin
nopea nopea- nopeasti nopeammin
kaunis kaunii- kauniisti kauniimmin
hidas hitaa- hitaasti hitaammin

- kaksitavuisissa sanoissa a ja ä muuttuvat e:ksi komparatiivin edellä
vahva vahva- vahvasti vahvemmin
selvä selvä- selvästi selvemmin
poikkeus:
hyvä hyvin paremmin  
       

Esimerkkejä: Ensimmäinen tyttö lauloi kauniimmin kuin tämä tyttö. Aikuiset oppivat vierasta kieltä hitaammin kuin lapset. Voisitko puhua kovemmin ja selvemmin? Superlatiivi
Tapaa ilmaisevien adverbien superlatiivin tunnus on -immin.
    adjektiivin vartalo + sti vartalo + immin
helppo helpo- helposti helpoimmin

- a, ä ja e menevät pois superlatiivin edellä:
nopea nopea- nopeasti nopeimmin
selvä selvä- selvästi selvimmin
iloinen iloise- iloisesti iloisimmin

- i ja ii muuttuvat e:ksi
siisti siisti- siististi siisteimmin
kaunis kaunii- kauniisti kauneimmin
       

- kahdesta samasta vokaalista toinen menee pois:
hidas hitaa- hitaasti hitaimmin
väsynyt väsynee- väsyneesti väsyneimmin
       
poikkeus:
hyvä hyvin parhaiten