Passiivin preesens


VERBITYYPPI 1:

Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään - Jos vartalon viimeinen vokaali on a tai ä, siitä tulee passiivissa e. - Kielteiseen passiiviin lisätään ei, ja otetaan -an/-än pois.
lukea lue-n luetaan ei lueta
tietää tiedä-n tiedetään ei tiedetä
katsoa katso-n katsotaan ei katsota
ottaa ota-n otetaan ei oteta

VERBITYYPIT 2, 3, 4 ja 5:

Verbin infinitiivi + -an, -än Kielteiseen lisätään jälleen ei ja otetaan pois -an, -än. Tyyppi 2
tehdä tehän ei tehdä
syödä syöän ei syödä
tupakoida tupakoidaan ei tupakoida

Tyyppi 3
tulla tullaan ei tulla
hymyillä hymyillään ei hymyillä
pestä pestään ei pestä

Tyyppi 4
haluta halutaan ei haluta
pakata pakataan ei pakata

Tyyppi 5
lukita lukitaan ei lukita
tarvita tarvitaan ei tarvita