Vertailuasteet - Adjektiivien komparatiivi ja superlatiivi

NOMINATIIVI VARTALO

KOMPARATIIVI
-mpi

SUPERLATIIVI
-in

heikko heiko- heikompi heikoin
vakava vakava- vakavampi vakavin
vapaa vapaa- vapaampi vapain
hauska hauska- hauskempi hauskin
pieni piene- pienempi pienin
nuori nuore- nuorempi nuorin
uusi uude- uudempi uusin
tosi tode- todempi tosin
iloinen iloise- iloisempi iloisin
punainen punaise- punaisempi punaisin
avuton avuttoma- avuttomampi avuttomin
hidas hitaa- hitaampi hitain
rakas rakkaa- rakkaampi rakkain
kaunis kaunii- kauniimpi kaunein
kallis kallii- kalliimpi kallein
väsynyt väsynee- väsyneempi väsynein
ohut ohue- ohuempi ohuin
kevyt kevye- kevyempi kevyin
pitkä pitkä- pitempi pisin
hyvä hyvä- parempi paras

Taivutus
komparatiivi superlatiivi
yksikkö monikko yksikkö monikko
nominatiivi isompi isommat isoin isoimmat
partitiivi isompaa isompia isointa isoimpia
akkusatiivi isomman isommat isoimman isoimmat
isompi isoin
genetiivi isomman isompien isoimman isoimpien
inessiivi isommassa isommissa isoimmassa isoimmissa
elatiivi isommasta isommista isoimmasta isoimmista
illatiivi isompaan isompiin isoimpaan isoimpiin
adessiivi isommalla isommilla isoimmalla isoimmilla
ablatiivi isommalta isommilta isoimmalta isoimmilta
allatiivi isommalle isommille isoimmalle isoimmille
translatiivi isommaksi isommiksi isoimmaksi isoimmiksi
essiivi isompana isompina isoimpana isoimpina

Kevät on lämpimämpi kuin kevät, mutta kesä on lämpimin.
Kalle on nuorempi kuin Ville, mutta Pekka on nuorin.
Kumpi on järkevämpi, Leena vai Liisa?
Bussi on nopea, juna on vielä nopeampi, mutta lentokone on nopein.
Matti on paljon hitaampi ja kömpelömpi kuin nuorempi veljeni Kari.
Haluan matkustaa lomalle mukavimmalla tavalla.
Ostamme uudemman ja suuremman asunnon.
Hän on minun uskollisin ja rakkain ystäväni.

Huom. Hyvä-sanan komparatiivimuoto on parempi ja superlatiivimuodot paras ja parhain. Parhain-sana taipuu kuten muut in-loppuiset muodot ja paras-sana seuraavasti: 

Komparatiivi Superlatiivi
Yksikkö Monikko Yksikkö Monikko
Nominatiivi parempi paremmat paras parhaat
Partitiivi parempaa parempia parasta parhaita
Akkusatiivi paremman paremmat parhaan parhaat
parempi paras
Genetiivi paremman parempien parhaan parhaiden

Adverbien komparatiivi ja superlatiivi

nopea nopeasti nopeammin nopeimmin
hidas hitaasti hitaammin hitaimmin
ahkera ahkerasti ahkerammin ahkerimmin
vihainen vihaisesti vihaisemmin vihaisimmin

Erikoistapauksia

hyvä hyvin paremmin parhaimmin /
parhaiten
usein useammin useimmin
harvoin harvemmin harvimmin
myöhään myöhemmin myöhimmin
aikaisin aikaisemmin aikaisimmin
vähän vähemmän vähiten
paljon enemmän eniten
kauan kauemmin kauimmin

Kuka juoksee matkan nopeimmin?
Nainen käyttäytyi ystävällisemmin kuin aikaisemmin.
Luento kesti paljon kauemmin kuin luulimme.
Mitä kieltä ymmärrät parhaiten?
Tänään nousin ylös aikaisemmin kuin tavallisesti.
Hän asui kaikkein mukavimmin.
Pekka puhuu aina eniten ja kuuntelee vähiten.

Harjoitukset: Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6