Kirjoita puuttuva relatiivilause. Verbi on imperfektissä.