Aktiivin 1. partisiippi

-va- / -vä-

Verbityyppi 1 kerto-a he kertova-t kerto-va
Verbityyppi 2 syö-dä he syö-vät syö-vä
Verbityyppi 3 men-nä he mene-vät mene-vä
Verbityyppi 4 kadot-a he katoava-t katoa-va
Verbityyppi 5 häirit-ä he häiritsevä-t häiritse-vä
Verbityyppi 6 vanhet-a he vanheneva-t vanhene-va
Huom! ol-la ole-va
Taivutus
Yksikkö Monikko
Nominatiivi seisova seisovat
Partitiivi seisovaa seisovia
Akkusatiivi seisovan/seisova seisovat
Genetiivi seisovan seisovien
Inessiivi seisovassa seisovissa
Elatiivi seisovasta seisovista
Illatiivi seisovaan seisoviin
Adessiivi seisovalla seisovilla
Ablatiivi seisovalta seisovilta
Allatiivi seisovalle seisoville
Essiivi seisovana seisovina
Translatiivi seisovaksi seisoviksi

- Aktiivin 1. partisiippi on adjektiivi, joka on muodostettu verbistä.
- Usein se korvaa relatiivilauseen ja taipuu kuten adjektiivi.

istuva nainen nainen, joka istuu
lähtevä juna juna, joka lähtee
nouseva lentokone lentokone, joka nousee
työtä tekevät miehet miehet, jotka tekevät työtä

Heilautin kättä tuolle Volvoa pysäköivälle miehelle.
Ratkaisevat päätökset siirrettiin huomiseksi.
Kadulla seisoi bussia odottavia ihmisiä.
Naapurissa asuvalle naiselle tuli vieraita.

- Aktiivin 1. partisiippi ilmaisee jatkuvaa tekemistä ja sellaista tekemistä, joka tapahtuu päälauseen kanssa samanaikaisesti tai tulevaisuudessa sekä tekemistä, joka tapahtuu yleensä, tavallisesti tai aina.

PASSIIVIN 1. PARTISIIPPI

-ttava / -ttävä, -tava / -tävä

Verbityyppi 1:

Yksikön 1. persoonan vartalo + -ttava / -ttävä

lukea lue-n luettava
kertoa kerro-n kerrottava
kysyä kysy-n kysyttävä

Huom. vartalon a, ä -> e

antaa anna-n annettava
sietää siedä-n siedettävä

Verbityypit 2, 3, 4, 5 ja 6:

Infinitiivin vartalo + -tava / -tävä

Verbityyppi 2 syö-dä syötävä
Verbityyppi 3 kävel-lä käveltävä
Verbityyppi 4 pelat-a pelattava
Verbityyppi 5 valit-a valittava
Verbityyppi 6 paet-a paettava

Taivutus

Yksikkö Monikko
Nominatiivi luettava luettavat
Partitiivi luettavaa luettavia
Akkusatiivi luettavan, luettava luettavat
Genetiivi luettavan luettavien
Inessiivi luettavassa luettavissa

Passiivin 1. partisiippi on myös adjektiivi, joka on tehty verbistä.
Se korvaa passiivisen relatiivilauseen.

pestävät astiat = astiat, jotka pestään
käännettävä teksti =  teksti, joka käännetään

Suomessa on paljon syötäviä sieniä.
Annan teille listan kurssilla opiskeltavista asioista.
Kurssilla luettavassa kirjassa on paljon harjoituksia
Onko tämä mehu vielä juotavaa?

Passiivin 1. partisiippi ilmaisee yleensä toimintaa, joka tapahtuu tulevaisuudessa, puhehetkellä, aina tai yleensä tai joka tapahtuu samaan aikaan kuin päälauseen toiminta.

Huom. on tehtävä -rakenne:

Minun on luettava tämä kirja. (= Minun täytyy / pitää / on pakko lukea tämä kirja.)

Pekan on tultava kokoukseen. (= Pekan pitää tulla kokoukseen.)

Sinun on syötävä enemmän. (= Sinun täytyy syödä enemmän.)

Harjoitukset: Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4