VERBIEN ASTEVAIHTELU

Tyyppi A: Verbityyppi 1

Vahva Heikko
lukea
Minä luen
Sinä luet
Hän lukee
Me luemme
Te luette
He lukevat

Konsonanttiparit:

Vahva Heikko
kk nukkua k nukun
pp hyppiä p hypin
tt muuttaa t muutan
k lukea - luen
p saapua v saavun
t tietää d tiedän
nk tunkea ng tungen
mp ampua mm ammun
lt kieltää ll kiellän
nt kantaa nn kannan

Tyyppi B: -la, -lä -verbit ja verbityypit 4 ja 6

Heikko Vahva
ajatella
Minä ajattelen
Sinä ajattelet
Hän ajattelee
Me ajattelemme
Te ajattelette
He ajattelevat

Konsonanttiparit:

Heikko Vahva
k hakata kk hakkaan
p hypätä pp hyppään
t esitellä tt esittelen
- taata k takaan
v tavata p tapaan
d suudella t suutelen
ng hangata nk hankaan
mm ommella mp ompelen
ll vallata lt valtaan
nn kuunnella nt kuuntelen
rr kerrata rt kertaan