Fysiikka


Fysiikan tutkimus


Perustutkimus


Soveltava tutkimus

Fysiikan historia


Klassinen fysiikka


Moderni fysiikka


Fysiikan vaikutus

Fysiikka nykyään


Yhtenäisteoria


Käytännön sovelluksia

Fysiikan tutkimukseen liittyviä linkkejä

Fysiikan tutkimukseen liittyviä tehtäviä

Energia


Energian määritelmiä

Energiahuolto

Energian säilyminen

Energian siirtäminen


Sähkö


Muita energian siirtotapoja

Energian tuottaminen

Energiamuodot


Uusiutumattomat energiamuodot


Uusiutuvat energiamuodot


Uudet energiamuodot

Turvallista energiaa?

Energian säästö


Kuka kuluttaa?


Vaikuttaminen

Energiaan liittyviä linkkejä

Energiaan liittyviä tehtäviä

Mittaaminen


Luotettavaa mittaamista

Erilaisia mittareita


Lämpötilamittarit


Nopeusmittarit


Pituusmittarit


Vaa'at

GPS


Käyttötarkoitus


Tulevaisuus

Mittaamisen virheet


Systemaattiset virheet


Satunnaiset virheet

Mittaamisen historiaa

Mittaamiseen liittyviä linkkejä

Mittaamiseen liittyviä tehtäviä

Asuinympäristö


Rakentamisen fysiikka


Lämpölaajeneminen


Kosteusvauriot, home ja laho


Paloturvallisuus

Luonnonilmiöt


Ukkonen


Revontulet


Sade

Pukeutuminen


älyvaatteet

Aistit


Näköaisti


Haju- ja makuaisti


Kuuloaisti


Tuntoaisti

Asuinympäristöön liittyviä linkkejä

Asuinympäristöön liittyviä tehtäviä

Mekaniikka


Liikettä ja voimaa

Mekaniikan peruslait


Jatkuvuuden laki


Dynamiikan peruslaki


Voima ja vastavoima

Kitka


Lepo- ja liikekitka

Koneet


Kalteva taso


Vipu


Pyörä

Ihmisen mekaniikka


Ergonomia


Urheilun mekaniikka

Mekaniikan historia


Kellon tarina


Auton kehitys

Mekaniikkaan liittyviä linkkejä

Mekaniikkaan liittyviä tehtäviä

Sähkö


Sähkövaraus

Sähkön suureita


Sähkövirta


Jännite

Kodin sähkölaitteet


Valaistus


Vastukset


Moottori, generaattori

Turvallisuus


Kostea tila


Maadoitus, sulakkeet


Sähkötyöt


Vialliset laitteet

Elektroniikka

Sähköön liittyviä linkkejä

Sähköön liittyviä tehtäviä